Dit formulier kunt u online invullen op rotaryyouthexchange.nl onder Rotaryclub, Nieuwe voorzittersverklaring. U kunt dit formulier ook printen, invullen en een scan, foto of papieren exemplaar opsturen aan de voorzitter van de selectiecommissie selectie at rotaryyouthexchange.nl met een kopie aan de inbound coordinator longtermin at rotaryyouthexchange.nl . Contactgegevens om het per post aan hen te sturen vindt u op http://rotary.nl/yep onder Contact.

Om online in te vullen, vul de velden in maar klik nog niet op Bewaar, print het formulier, teken het, scan het, klik op Browse, selecteer de scan en klik op Bewaar. Als u een account heeft en eerst inlogt kunt u de scan later toevoegen door het formulier weer op te roepen via Rotaryclub, Jaaruitwisseling, Voorzittersverklaringen

Ondergetekenden, inkomend voorzitter en clubjeugdcommissaris (CJC), verklaren hierbij dat hun Rotaryclub onherroepelijk de verplichting aangaat tot het ontvangen van een jaarkind in het aangegeven Rotaryjaar.

Bij een eventuele overdracht van de ontvangst naar een andere Rotaryclub zal de club verantwoordelijk blijven voor de financiering.

De Rotaryclub onderschrijft de Gedragscode van de MDJC en zorgt ervoor dat alle betrokkenen waar dat voor geldt de Verklaring voor Jeugdvrijwilliger zullen onderschrijven.

Rotaryclub  * 
Rotaryjaar startend op 1 juli  * 
Naam van uitgezonden student *1
Voorkeur voor land van herkomst *2
Optioneel.
Voorkeur voor maand van aankomst *3
Optioneel. Hangt samen met het land van herkomst.
Voorkeur voor *4
Optioneel.
Opmerkingen
Inkomend voorzitter naam  * 
CJC naam  * 
CJC e-mail  * 
CJC telefoon  * 
For example +31 6 1234 5678


-*1 Indien deze ontvangst direct gekoppeld is aan een specifieke kandidaat voor uitzending, dan hier de naam van de kandidaat vermelden. In sommige regio's wordt de wederkerigheid per regio gerealiseerd; dan kunt u dit veld leeg laten.

-*2 In het algemeen wordt een scholier ontvangen uit hetzelfde district als waar naar toe wordt uitgezonden. Is deze ontvangst gekoppeld aan een specifieke uitzending, dan wordt land en periode bepaald door waar de scholier naartoe uitgezonden wordt. Maar dat is lang niet altijd al bekend en soms kan er nog geschoven worden. Daarom krijgt u hier de kans om een eventuele voorkeur op te geven, maar dat hoeft zeker niet. Met de voorkeur voor het land van herkomst wordt waar mogelijk rekening gehouden, maar hierover zal worden overlegd. Het aantal jongeren uit een land hangt af van de opgave uit het buitenland.

-*3 Ook de periode van ontvangst wordt in principe bepaald door waar de uitgezonden student naar toe gaat, zie hierboven. Scholieren van het noordelijk halfrond (Verenigde Staten van Amerika, Canada, Mexico, Taiwan, Europa) komen van juli/augustus tot en met juni/juli. Scholieren van het zuidelijk halfrond (Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, Ecuador, Chili, Peru) komen in het algemeen van januari tot en met december. Kandidaten uit Zuid-Amerika kunnen ook in de periode augustus tot en met juli komen. Soms kan er geschoven worden, daarom kunt u als u een sterke voorkeur voor een bepaalde periode heeft dit hier aangeven. Januari betreft de maand januari in het desbetreffende Rotaryjaar, dus het kalenderjaar dat volgt op het hierboven vermelde jaartal. Augustus betreft de maand augustus in het vermelde jaar. Met de voorkeur voor de periode wordt zo veel mogelijk rekening gehouden. Een wisseling van augustus naar januari of omgekeerd kan noodzakelijk zijn. Daarover zal uiteraard overlegd worden.

-*4 Met de voorkeur voor jongen of meisje wordt waar mogelijk rekening gehouden, maar ook hierover zal worden overlegd. Ook de verdeling jongens/meisjes hangt af van de opgave uit het buitenland.

Handtekening inkomend voorzitter:

Handtekening CJC:

Scan van geprint en getekend formulier
Print, sign and scan the document and attach it here.

*
Fields marked with an * are mandatory.