Loading...
 

Privacyverklaring

WAARIN VOORZIET DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wordt verzameld door de Stichting Multidistrict Jeugdcommissie (MDJC). Hieronder valt informatie die wordt verstrekt via papieren inschrijfformulieren, op bijeenkomsten, via onze website http://rotaryyouthexchange.nl en via e-mail.

UW TOESTEMMING

Voor het gebruiken van de website en voor het aanmelden voor en deelnemen aan het Rotary Jeugduitwisselingsprogramma vragen wij uw toestemming voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens voor zover nodig en in deze verklaring omschreven. Voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens van een persoon onder de 16 jaar moet een ouder of voogd toestemming geven. Zonder deze toestemming kan er niet aan het programma deelgenomen worden. Indien u uw toestemming intrekt stopt per direct de deelname aan het programma.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Als u onze website gebruikt slaan we op welke pagina’s u opvraagt, het moment waarop dat gebeurt, het IP-adres waarvandaan of het account waarmee u dat doet en het systeem dat u gebruikt. We wisselen een paar cookies met uw browser uit om uw sessie bij te houden. Als u een formulier online invult slaan we op welke gegevens u verstrekt of aanpast, op welk moment u dit doet en vanaf welk IP-adres of met welk account. We slaan de e-mails op die u stuurt aan een e-mailadres dat eindigt op @rotaryyouthexchange.nl.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen de door u verstrekte gegevens centraal. Hiervoor kunnen wij papieren formulieren scannen of omzetten naar een digitale gegevensopslag. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van het Rotary Jeugduitwisselingsprogramma. We gebruiken de gegevens om contact met kandidaten, deelnemers en ouders op te nemen, om te bepalen of een kandidaat in aanmerking komt voor deelname, om te bepalen welke uitwisseling geschikt is, om de andere bij een uitwisseling betrokken partijen te informeren, om in de gaten te houden hoe een uitwisseling verloopt en om te evalueren hoe een uitwisseling is verlopen.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We verstrekken de informatie uit het Rotary International Application Form aan de coördinator van het district waarmee uitgewisseld wordt. Deze zal het delen met de uitwisselingscoördinator van de Rotaryclub die de deelnemer zal ontvangen. We verstrekken naam, geslacht, geboortedatum, woonadres en noodcontactgegevens aan Rotary International. In een noodsituatie zoals ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden delen we de noodcontactgegevens met een vertegenwoordiger van de deelnemende Rotaryclub en/of het Rotarydistrict waar deze club deel van uitmaakt alsmede de betrokken overheidsinstanties. We delen de gegevens uit het Rotary International Application Form met de uitwisselingscoördinator van de Rotaryclub die de deelnemer ontvangt. Deze zal het delen met de gastgezinnen waarin een deelnemer verblijft.

HET BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Uw persoonsgegevens op papier worden opgeslagen in het archief van de desbetreffende coördinator of in het archief van de MDJC. Digitale gegevens worden opgeslagen onder het MDJC-account op de servers van een Nederlands hostingbedrijf. Toegang tot uw persoonsgegevens is versleuteld en beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan medewerkers van de Stichting MDJC.

UW RECHTEN EN WIE TE BENADEREN

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, aan te laten passen, over te dragen of te laten verwijderen. U kunt vragen en verzoeken betreffende uw persoonsgegevens sturen aan admin te rotaryyouthexchange.nl.

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de MDJC-site te plaatsen. Wij brengen u binnen een redelijke termijn op de hoogte van een eventuele relevante wijziging. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken